24 oktober 2012

Bibliotekdebatten fortsetter


Debatten jeg linket til i går fortsetter. Meisingset gir seg ikke, men fortsetter å argumentere for at bibilotekene bør legges ned i Aftenposten. Det ser ut som om det skal være en radiodebatt også i løpet av dagen, og på twitter og rundt forbi er det mange som har kastet seg inn. Bibliotekenes forsvarere er mange. Forhåpentligvis kan det komme noe godt ut av denne litt tøysete debatten - kanskje det fører til en klargjøring av hva som er prinsippene og beveggrunnene for et åpent, gratis folkebibliotek, og være med på å øke bevisstheten om hva en slik institusjon betyr for samfunnet.

Ingen kommentarer: