31 august 2012

Tidsskriftet Teologi, en vag og usammenhengende omtale, blant annet av slippefesten, også litt om Svein Jarvoll, og noen lite innsiktsfulle tanker om marked, popularitet etc.
1. På mandag denne uka var jeg på slippefest for første (og siste) nummer av tidsskriftet Teologi, laget av Jørn H. Sværen og Mazdak Shafieian.

2. Konseptet: en rekke skribenter fra Norge og Sverige ble invitert til å skrive noe om teologi, og resultatet har blitt en variert samling; artikler, skjønnlitteratur, essays, fotografier etc.

3. Du ser det ikke på dette bildet, men det er en tjukk trykksak, rundt 330 sider, med ca. 25 bidragsytere.

4. Slippefesten foregikk på Last Train i Oslo, og jeg var overrasket over hvor få folk det var der - jeg anslår rundt 35-40 mennesker, med så solide navn involvert ville jeg ha trodd det skulle være stappfullt. Det er mulig det sier noe om hvor mye greie jeg har på hva folk egentlig er interessert i.

4a. Det var jo også mandag, det foregår akkurat disse ukene utrolig mange litterære arrangementer, og temaet for tidsskriftet er ganske smalt, i hvert fall i den forstand at det kanskje ikke er så veldig mange mennesker i dette landet som både er interessert i teologi og skjønnlitteratur, så sett i lys av de faktorene var det kanskje ikke så underlig med det (relativt) fåtallige oppmøtet allikevel.

5. Svein Jarvoll, Silje Vethal, Ole Robert Sunde og Gunnar Wærness leste høyt, sistnevnte via telefon fra en park i Sverige. Høydepunktet for undertegnede (og hovedgrunnen til at jeg dro på slippefesten) var Jarvolls lesning. Han leste bra, og essayet hans, "Ved foten av Babels tårn" holder høyt Jarvoll-nivå.

5a. Det er en begivenhet når det kommer en ny tekst av Jarvoll, jeg tror ikke det er veldig mange mennesker i Norge som forstår akkurat det, men slik er det altså.

5b. Det er på sitt vis en veldig typisk Jarvolltekst, det handler om døde språk, om skriving, om detaljer og nærlesing, om døden og om det kroppslige, nærmere bestemt dritt.

5c. Jeg har ikke lest systematisk i tidsskriftet, litt her og der, men jeg kan uansett fastslå med sikkerhet at Jarvolls essay alene er verdt de 150 kronene blekka kostet.

6. Av de andre oppleserne var det først og fremst Vethal som vekket min interesse, hun leste noen riktig fine dikt. Ole Robert Sunde pustet og peste og mumlet så fælt at det var vanskelig å høre hva han sa. Wærness over telefon var ... ikke helt vellykket, det ble veldig hard og metallisk lyd. Diktene han leste var dog slettes ikke verst, og interessant nok leste han dem i litt andre versjoner enn de som har kommet på trykk, jeg lurer på hvorfor.

7. Det kan også nevnes at Espen Grønlie har skrevet en morsom tekst om Dante, finurlig nok på temmelig folkelig mål, og at Gunstein Bakke har et veldig fint dikt om haren.

8. Listen over andre bidragsytere finner du for eksempel her. Det er en sterk liste navn, og jeg fikk inntrykk av at dette har vært et kjærlighetsarbeide for de involverte, både redaktører og skribenter, så jeg har relativt store forventninger til en del av de andre bidragene også.

9. Teologi er trykt i 500 eksemplarer ble det opplyst om, hvorav rundt halvparten er sendt ut allerede, så om det har seg slik at du befinner deg i den (realtivt) smale gruppa mennesker som er interessert i slikt er det antagelig lurt å skaffe seg et eksemplar før det går tomt.

10. Dessuten bør du lese mer Svein Jarvoll.

Ingen kommentarer: