19 januar 2013

Ole Robert Sunde snakker om håndverk med Eivind Buene, Tina Åmodt og Jon Øystein Flink
Fra rundt 5 minutter snakker Sunde engasjert om kvalitet og kanon.

Ingen kommentarer: