17 januar 2013

Kjerneverdier


Elefantfabrikkens kjerneverdier er:

Asbest, unngasjement, sjørøver, bajskorv.

Disse kjerneverdiene gjennspeiles i alt elefantfabrikken foretar seg, og bestrebes på å etterleves, både kollektivt og individuelt, i nåtid og i fremtid. Elefantfabrikkens kjerneverdier er bedre og mer fokuserte enn andre, vanlige kjerneverdier. Det forventes at du som leser kan kjenne deg igjen i/identifisere deg med disse kjerneverdiene. Kjerneverdiene vil bety ulike ting for ulike grupper innenfor lesersegmentet til elefantfabrikken. Derfor ber vi alle lesere gjøre seg opp tanker om disse kjerneverdiene og hvordan disse kjerneverdiene kan brukes i hverdagen. Kjerneverdiene er under stadig utvikling, og meningsinnholdet i kjerneverdiene vil endre seg over tid, men kjerneverdiene vil alltid ha en basis i de nåværende og fremtidige kjerneverdiene. Brudd på kjerneverdiene bes meldes fra uten unødig opphold.

På forhånd takk.

2 kommentarer:

Berge sa...

Du burde bli med i Dei forelska tullingane: "Kjernevediane våre er nervøsitet, sjølvtillit og håpløyse. Saman øver vi på å glømme alt vi har lært i løpet av oppveksten i Norge: kommunikasjon, fjellvettreglane, dugnadsånda og bilete av Ibsen som gammalt skjeggete geni."

olajostein sa...

Gode kjerneverdier det, helt klart mye bedre enn andre, vanlige kjerneverdier.