02 november 2012

Franz Kafka. Verdens beste kortprosatekst? (4 varianter). Eller: viktigheten av en god oversettelse. (Brøgger!). Tysk, norsk, norsk, engelsk.


Wunsch, Indianer zu werden


Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit, und auf dem rennenden Pferde, schief in der Luft, immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden, bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel, und kaum das Land vor sich als glattgemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf.

***

Ønsket om å bli indianer

Om man bare var indianer, alltid beredt, og om og om igjen dirret på hesten som løper over den dirrende marken, om man dirret på skrå i luften, til man slapp sporene, for det fantes ingen sporer, og til man kastet vekk tøylene, for det fantes ingen tøyler, og nesten ikke så landet for seg som en snauslått slette, allerede uten hestehals og hestehode.

Waldemar Brøggers oversettelse

***

Ønsket om å bli indianer

Om man bare hadde vært indianer, øyeblikkelig parat, og på den løpende hesten, skjevt i luften, igjen og igjen hadde dirret kort over den dirrende bakken, til man slapp sporene, for det var ingen sporer, til man kastet tøylene, for det var ingen tøyler, og bare såvidt så landet for seg som snauslått gressmark, allerede uten hestehals og hestehode.

Trond Winjes oversettelse

***  

The wish to be a red indian  

If one were only an Indian, instantly alert, and on a racing horse, leaning against the wind, kept on quivering jerkily over the quivering ground, until one shed one’s spurs, for there needed no spurs, threw away the reins, for there needed no reins, and hardly saw that the land before one was smoothly shorn heath when horse’s neck and head would be already gone. 

Willa og Edwin Muirs oversettelse  

2 kommentarer:

Kristina sa...

Hei! Sliter med å forstå siste linjen av teksten: "allerede uten hestehals og hestehode".
Kunne du ha forklart hva dette betyr?
På forhånd takk!

olajostein sa...

Nei, det har jeg ikke tenkt å begi meg inn på. Hilsen Ola.