05 mars 2014

Onsdagslenker


  • Situasjonen i Ukraina akkurat nå er skremmende og kaotisk. Den enkeltartikkelen jeg har hatt størst umiddelbart utbytte av å lese, i den forstand at jeg føler at forsår mer av hva som foregår - og hvorfor - etter å ha lest den, er overraskende nok publisert av tidsskriftet n+1, som jeg tenker på som et litteraturtidsskrift, selv om det riktignok står at det handler om «politcs, litterature and culture» på nettsidene. Les og lær: Ukraine, Putin and the West.
  • Yahya Hassan har vært i Kiev og skrevet et dikt om det.
  • Et blogginlegg på Geelmuyden Kieses nettside som handler om ... ja, det er vanskelig å beskrive, eller forstå, men det er et hysterisk morsomt tilfelle av et menneske som tror det kommuniserer noe viktig samtidig som det bare produserer vrøvl. The Crazy Ones, indeed.

Ingen kommentarer: