05 februar 2014

Borges


Litteratur på Blå har invitert meg med på arrangementet Møter med labyrinter: En samtale om å lese Borges tirsdag 11.2. Der skal jeg, sammen med Hilde Østby, Simen Hagerup og ordstyrer Eirik Bergesen Dalen prate om Jorge Luis Borges. Det har potensiale til å bli en veldig interessant seanse, enten man er belest i Borges verden eller bare er nysgjerrig. Kom om du kan.

Ingen kommentarer: