20 mars 2013

Romanen er en andakt (sier Dag Solstad)


Og tross alt er romanen et språk, hvis man ikke vil ha hele pakka, hvis man er lei av det samfunnet vi har, så er romanen en av de få utidsmessige ting vi har igjen. Jeg leste en artikkel i din gamle avis, de hadde en diskusjon der, i Morgenbladet, det var en av disse amerikanske forfatterne, jeg husker ikke hva han het, som nå er så bekymret for romanen, for de greier ikke å skrive romaner som kan matche disse idiotiske seriene på tv. Nei, det greier dere aldri. Det kan dere bare glemme, det gjør dere ikke.
 Snakker du i stedet om romankunsten som en slags andakt? Et rom der du går ut av verden?
 Ja, i så fall en andakt i likhet med den jeg hadde da jeg leste Hamsun for første gang.
 Et pustheull?
 Nei, mer enn et pusthull, det er faktisk en andakt. Det er det faktisk. Romanen er en andakt, ja.

Uskrevne memoarer, Alf van der Hagen, Oktober 2013 s. 464.

Ingen kommentarer: