17 desember 2012

Meningsløse milepæler


Den 15. desember 2012 runda elefantfabrikken 4000 sidevisninger totalt i løpet av sin levetid. Snittet de siste månedene har ligget på rundt 25 visninger om dagen.

Ingen kommentarer: