24 oktober 2013

Folkefinansiering av Christopher Nielsens nye kortfilm


Om du har 1 500,- eller så til overs er det nå mulig å skaffe seg et silketrykk av Christopher Nielsen og samtidig være med å finansiere en ny animert kortfilm han skal lage.

Filmen produseres av Qvisten animasjon og finansiringen skjer gjennom New Jelly.

Den er i skrivende stund 91 % finansiert, etter bare fem dager.

Jeg nevner prosjektet her fordi a) jeg synes folkefinansiering i seg selv er interessant, og er spent på hvordan bruken av det kommer til å utvikle seg i Norge, og b) muligheten til å eie et trykk av Christopher Nielsen bør interessere mange (hadde jeg hatt bedre råd og mer veggplass skulle jeg slått til selv).

På den ene siden heier jeg på dette prosjektet, men på den andre siden er jeg ambivalent, fordi jeg personlig skulle ønske at Nielsen sluttet å spre talentet sitt så tynt utover og i stedet konsentrerte seg om det han virkelig er god til; å lage tegneserier.

Christopher Nielsen er en genial tegneserieskaper og en i beste fall middelmådig filmregissør/dramatiker/kunstner.

Når det er sagt mener jeg også, helt prinsippielt, at enhver kunstner står helt fritt til å forvalte sitt talent, og at det som tilsynelatende er blindspor plutselig kan vise seg å være det mest fruktbare av alt.

Om du ikke kjenner til Nielsen anbefaler jeg samlebøkene Homo Norvegicus, Propaganda! og Weltschmerz 9 som gode steder å starte.

På hjemmesiden hans kan du lese hele Rulletrappen dersom du klikker på hjernen. (En setning som virker absurd, men som er helt logisk dersom du går inn på siden.)

Det kanskje aller beste i hele hans forfatterskap er for øvrig de første Weltschmerz-heftene, der han presenterer en dystopisk disneyfisert fremtidssamfunn i form av en religiøs visjon. Fullstendig makeløst i den norske samtidslitteraturen.

Ingen kommentarer: