20 august 2014

Romaner på galehuset


Via Douglas Coupland og twitter ble jeg oppmerksom på en vidunderlig liste over grunner til at pasienter ble innlagt på et sinnsykehus i West Virginia i USA på 1800-tallet. Et google-søk ser ut til å bekrefte at listen er autentisk, i hvert fall har The Daily Mail skrevet om den for ca. et år siden og oppgitt kilder. «Reading novels», «Tobacco & masturbation», «Bad whiskey». Svært mange av disse må være vikarierende argumenter for å kvitte seg med plagsomme familiemedlemer.Ingen kommentarer: