02 desember 2013

Bok & drikke #2Bok: Jan Kjørstad, Menneskets vidde, essays, Aschehoug 2013.
Drikke: Ægir Skumring Dubbel.

Fargematchen på etiketten og boka var et heldig slumptreff.

Kjærstads essayistikk er uredd og utprøvende, og selv om han ikke alltid kommer i mål står det en enorm respekt av viljen til å tenke annerledes og å gå utenfor opptråkkede stier. Men tekstene burde etter mitt syn redigeres med strengere hånd, her er det temmelig mange longører og uvesentligheter som forkludrer klarheten i argumentene. Hans svakhet for halvgode metaforer er også irriterende; som eksempel kan man nevne den stadig gjentatte jamnføringen av romanen med en eske konfekt, et bilde som hverken tjener til å klargjøre eller bringe ny innsikt, så langt jeg kan skjønne, men som allikevel utdypes inntil det absurde. Når disse invendingene er nevnt er jeg veldig glad for at det finnes forfattere som Kjærstad i Norge; hans korstog mot den uttværede psykologiske realismen er det all grunn til å applaudere.

Les også Olav Løkken Reisops anmeldelse av boken i Dagbladet.

Ægir Skumring Dubbel er en fyldig, mørk øl med ganske mye fruktsmak.

Ingen kommentarer: